Semináre k bakalárskym prácam

Harmonogram letného semestra

Semináre sa konajú v stredu v čase 15:20-16:50 v učebni SA1A1 (P/01).

Plán prezenčných stretnutí:

 • 13.02.2019: Úvodné stretnutie (Bzp1b, PBS)
 • 20.02.2019: Burza bakalárskych prác (PBS)
 • 27.02.2019: Burza bakalárskych prác (PBS)
 • 06.03.2019: Burza bakalárskych prác (PBS)
 • 13.03.2019: Prezentácie prác tretiakov (Bzp1b, PBS)
  • Katarína Amrichová
  • Dominik Dorčák
  • Jakub Džama
  • Radovan Fuska
  • Lucia Hajduková
 • 20.03.2019: Prezentácie prác tretiakov (Bzp1b, PBS)
  • Tomáš Kekeňák
  • Šimon Kocúrek
  • Kristína Kováčová
  • Eva Marková
 • 10.04.2019: Prezentácie prác tretiakov (Bzp1b, PBS)
  • Yevhenii Nehrebetskyi
  • Jakub Nilabovič
  • Viktor Olejár
  • Viktor Pristaš
  • Ondrej Spišák
 • 17.04.2019: Prezentácie zadaní prác tretiakov (PBS)
  • Petronela Staňová
  • Tara Stefányi
  • Miroslav Vojtek
  • Oleksandr Yuryk
  • Michal Marcinčin
 • 9. máj 2019: Prezentácie zadaní prác druhákov (PBS)

Náhradníkom je každý, kto je v zozname prezentujúcich na nasledujúcom stretnutí.

Odporúčaný obsah prvej prezentácie:

 • téma práce, školiteľ, prípadne konzultant
 • krátka motivácia pre výber témy
 • krátke predstavenie odbornej problematiky
 • presné sformulovanie cieľov práce (v bodoch, prípadne cez odrážky)
 • zoznam odporúčanej študijnej literatúry a jej stručné priblíženie
 • prípadné možné aplikácie navrhnutej metódy, prístupu, resp. ďalšie informácie podľa vlastného zváženia
 • očakáva sa, že študent má aspoň základné zorientovanie sa v problematike

Dôležité dátumy:

 • 17.4.2019: Napísanie a zverejnenie článku k bakalárskej práci na webstránke (Bzp1b).
 • 30.4.2019: Schválenie článku vedúcim bakalárskej práce a odovzdanie snímky (posteru) o výsledkoch (Bzp1b).
 • ** príklad šablóny pre poster formátu A1
 • 15.5.2019: Napísanie a zverejnenie eseje o výbere témy bakalárskej práci na webstránke (PBS).