Semináre k bakalárskym prácam

Semináre k bakalárskym prácam na ÚINFe

Ústav informatiky vytvára podporu pre výber a realizáciu bakalárskej práce aj vo forme seminárov. Semináre sú pre študentov informatiky povinné.

  • ÚINF/PBS Prípravný seminár pre záverečnú prácu
  • ÚINF/BZP1a Špeciálny seminár k záverečnej práci
  • ÚINF/BZP1b Špeciálny seminár k záverečnej práci