Semináre k bakalárskym prácam

Harmonogram letného semestra

Semináre sa konajú v stredu v čase 15:20-16:50 v učebni SA1A1 (P/01).

Plán prezenčných stretnutí:

Miroslav Opiela Pavol Sokol Viliam Kačala

 • 28.02.2018: Burza bakalárskych prác (PBS)

Peter Bugata (VSL) Ľubomír Antoni prof. Pavol Mártonfi

 • 07.03.2018: Burza bakalárskych prác (PBS)

Beáta Tomoriová Alica Kačengová (Red Hat) Peter Gurský

 • 14.03.2018: Prezentácie prác tretiakov (Bzp1b, PBS)
  • Patrícia Szepesiová
  • Michal Pavúk
  • Lucia Kokuľová
  • Marián Kozák
  • Štefan Kubini
  • Antónia Matisová
 • 21.03.2018: Prezentácie prác tretiakov (Bzp1b, PBS)
  • Júlia Kázsmerová
  • Lucia Patakyová
  • Zoltán Szoplák
  • Oliver Béreš
  • Peter Chomič
 • 04.04.2018: Prezentácie prác tretiakov (Bzp1b, PBS)
  • Tomáš Ondrej
  • Patrik Bak
  • Bianka Šimková
  • Michal Mižák
  • Patrik Sakáč
  • Peter Petráš
 • 11.04.2018: Prezentácie zadaní prác tretiakov (PBS)
  • Veronika Piková
  • Martina Pivarníková
  • Viktor Šeňo
  • Jakub Mycio
  • Daniel Ondo
  • Dávid Varga
 • 25.04.2018: Prezentácie zadaní prác druhákov (PBS)
  • Katarína Amrichová
  • Dominik Dorčák
  • Jakub Džama
  • Radovan Fuska
  • Lucia Hajduková
  • Tomáš Kekeňák
  • Šimon Kocúrek
  • Kristína Kováčová
  • Tara Stefányi
  • Viktor Pristaš
 • 02.05.2018: Prezentácie zadaní prác druhákov (PBS)
  • Daniela Matisová
  • Yevhenii Nehrebetskyi
  • Jakub Nilabovič
  • Viktor Olejár
  • Michal Marcinčin
  • Ondrej Spišák
  • Petronela Staňová
  • Miroslav Vojtek
  • Eva Marková
  • Oleksandr Yuryk

Náhradníkom je každý, kto je v zozname prezentujúcich na nasledujúcom stretnutí.

Odporúčaný obsah prvej prezentácie:

 • téma práce, školiteľ, prípadne konzultant
 • krátka motivácia pre výber témy
 • krátke predstavenie odbornej problematiky
 • presné sformulovanie cieľov práce (v bodoch, prípadne cez odrážky)
 • zoznam odporúčanej študijnej literatúry a jej stručné priblíženie
 • prípadné možné aplikácie navrhnutej metódy, prístupu, resp. ďalšie informácie podľa vlastného zváženia
 • očakáva sa, že študent má aspoň základné zorientovanie sa v problematike

Dôležité dátumy:

 • 18.4.2018: Napísanie a zverejnenie článku k bakalárskej práci na webstránke (Bzp1b).
 • 30.4.2018: Schválenie článku vedúcim bakalárskej práce a odovzdanie snímky (posteru) o výsledkoch (Bzp1b).
 • ** príklad šablóny pre poster formátu A1
 • 16.5.2018: Napísanie a zverejnenie eseje o výbere témy bakalárskej práci na webstránke (PBS).